Nowość

Kubek porcelanowy 470 ml

Friedrich Nietzsche: Der Antichrist.

Nowość

Kubek porcelanowy 470 ml

Friedrich Nietzsche: Der Antichrist.

Cena: 66,60 zł
Wybierz kolor:

❝Kapłan zna tylko jedno wielkie niebezpieczeństwo: jest niem wiedza, — zdrowe pojęcie przyczyny i skutku. Jednak wiedza rozkwita w całości tylko w szczęśliwych stosunkach, — trzeba mieć czasu, trzeba mieć ducha do zbytku, by »poznawać«... »Przeto trzeba uczynić człowieka nieszczęśliwym«, — taka była każdego czasu logika kapłana. — Łatwo już zgadnąć, co zatem dopiero, wedle tej logiki, na świat przyszło: — »grzech« . . . Pojęcie winy i kary, cały »moralny porządek świata« wynaleziono przeciwko wiedzy, — przeciwko wyzwoleniu człowieka od kapłana... Człowiek nie powinien na zewnątrz, powinien w siebie patrzeć, nie powinien mądrze i ostrożnie, jako uczący się, patrzeć w rzeczy, powinien wogóle wcale nie widzieć: powinien c i e r p i e ć... A powinien cierpieć, by każdego czasu potrzebował kapłana.❞ (tłum. Leopold Staff)

- napisał w 1888 r. Friedrich Nietzsche w dziele Der Antichrist. Fluch auf das Christentum” (Antychrzescijanin. Przekleństwo Chrzescijaństwa).

Podpis pod portretem, skreślony ręką samego Niepokornego Wolnomyśliciela, pochodzi ze strony tytułowej rękopisu tego dzieła.

 


Kubek porcelanowy o dużej pojemności (470 ml), w kolorze czarnym, z czerwonym środkiem. Zapakowany w kartonowe pudełko z logo Dead Can Talk. Zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Nadruk wykonany kalkomanią ceramiczną utrwalaną przez wypalanie w piecu, w temperaturze 840°C, dzięki czemu może być myty w zmywarkach mechanicznych.

#Der_Antichrist